Elektroinštalacije

Pred samo izvedbo je pomembnejše projektiranje vseh elektroinštalacij. Pravilno zasnovan projekt je osnova za izvedbo elektroinštalacij. Projektiranje namreč preprečuje težave z energetskimi in podatkovnimi inštalacijami ter s kasnejšo namestitvijo opreme. Pri nas poskrbimo za:

 • priklop hladilnika
 • priklop kuhalne plošče
 • priklop pomivalnega stroja
 • priklop pralnega stroja
 • priklop bojlerja
 • priklop kuhinjske nape
 • priklop štedilnika
 • menjava stikal
 • montaža luči
 • montaža vtičnice
 • elektroinštalacije za industrijske objekte
 • razpeljava elektrike
elektroinštalacije novogradenj:
Pri projektiranju in izvedbi elektroinštalacij imamo večjo svobodo. Zahtevnost elektroinštalacij je prilagojena bodoči porabi. Izbira stikalni in priključne opreme je poljubna. Pri novogradnjah se inštalacijske cevi navadno položijo v betonsko ploščo novega objekta. Sledijo faze od izvedbe grobe inštalacije, vlečenja žice v inštalacijske cevi, vezave razdelilnih doz in omaric do končne montaže stikal ter vtičnic. Ob gradnji je treba načrtovati tudi nekatere dodatne elektroinštalacije, čeprav jih v tistem trenutku ne nameravamo izvesti. To bo pripomoglo h kasnejši preprostejši in predvsem cenejši namestitvi dodatnih elektroinštalacij.
elektroinštalacije za poslovne objekte:
Pozornost posvečamo na moč vtičnic za bodočega porabnika, naj bo to splošni porabnik, ali , varnostno in zasilno razsvetljavo, strelovodne napeljave in na električno opremo.
fotovoltaika:
Fotonapetostni moduli neposredno pretvorijo sončno energijo v enosmerni električni tok. Imajo raznolike možnosti namestitve: na poševne in ravne strehe, na fasade stavb, na steklene strešne konstrukcije in kot solarna senčila. Fotonapetostni moduli se lahko vgradijo v ovoj stavbe, na primer kot strešniki, kar lahko zmanjša stroške; Fotonapetostni sistemi so lahko priključeni na električno omrežje.
elektroinštalacije za solarne elektrarne:
Inštaliramo elektroenergetske elemente, namenjene uporabi proizvedene električne energije za posamezne namene. Mednje spadajo: razsmerniki, nosilna konstrukcija, priključni kabli, DC- in AC-spojišča, regulatorji, akumulatorji, stikalne in zaščitne naprave ter ostali inštalaterski material.
elektroinštalacije za stanovanjske objekte:
V bivalnih objektih lahko vgradimo instalacije pod ometom in v ometu. Take instalacije se izdelajo že ob sami gradnji objekta, še preden se izdela zaključni ometni sloj. Nadometne instalacije pa vgrajujemo predvsem v vlažne prostore, kjer mora biti električna instalacija napeljana s plastičnimi vodniki na ustreznih skobah. Kadar so stene votle pa vgrajujemo gorljive ali negorljive instalacije. Od vrste instalacije pa je odvisna tudi vrsta materiala, ki ga uporabimo za izvedbo električne instalacije. Sistem je primeren za suhomontažno gradnjo. V stanovanjskih objektih se uporabljajo še instalacije z neizoliranimi vodniki, ki so zgolj za nizkonapetostne sisteme kot npr. halogenske svetilke in podobne naprave.
inteligentne inštalacije:
Pametne inštalacije so novost in izboljšujejo upravljanje in nadzor nad vsem električnimi sistemi v objektu, od ogrevanja, razsvetljave ali varnostnih sistemov do televizorjev in računalnikov ali druge zabavne elektronike. S tem imate možnost preprostega dodajanja ali odvzemanja novih ali odsluženih naprav ter preprosto povezovanje in interakcijo med različnimi sistemi. Nadzor in upravljanje postaneta enostavna. Sistem zmanjšuje stroške porabe energije in stroške delovanja poleg vsega tega pa je okolju prijaznejši.
kogeneracija:
Soproizvodnja toplote in električne energije, je sočasna proizvodnja uporabne toplote in električne energije iz istega vira. Kogeneracijski sistemi se uporabljajo v objektih, v katerih je celo leto potreba po proizvedeni električni energiji in ogrevanju. S takim sistemom imamo okoljske in energijske koristi. Večja energijska učinkovitosti je namreč posledica uporabe toplote, ki jo proizvede kogeneracijska enota. Taki sistemi lahko izboljšajo tudi kakovost električnega omrežja s stabilizacijo napajalnega toka in napetosti ter zagotovijo neprekinjeno oskrbo z električno energijo.
strelovodne inštalacije:
Namen strelovodne instalacije je, da v primeru udara strele v objekt, energijo strele varno odvede v zemljo in s tem preprečijo uničenje objekta. Strelovodna instalacija mora biti pravilno dimenzionirana in izvedena glede na velikost objekta ter jo nato preveriti z izvedbo meritev. Strelovod v današnjih časih ni nujno več pravokotne oblike, temveč je lahko tudi okrogel, kar pomeni, da je ob enakem preseku na videz precej manjši. To pripomore k temu, da je strelovod danes skorajda neopazen in tako ne kvari izgleda vašega objekta.
elektroinštalacije jakega toka:
Izvajamo elektroinštalacije jakega toka za področja kot so razsvetljava, javna razsvetljava, elektroenergetske inštalacije za moč, varnostna razsvetljava, elektroinštalacije in oprema v EX izvedbi, sistemi za neprekinjeno napajanje –UPS, dizel agregati, elektroinštalacije za kotlovnice, čistilne naprave, transformatorske postaje
elektroinštalacije šibkega toka:
Nizkonapetostne elektroenergetske inštalacije so inštalacije za moč in razsvetljavo.