Elektromeritve

Meritve elektroinštalacij so nujno potrebne, ker zaradi kemičnih in mehanskih vplivov prihaja do povečevanja prehodnih upornosti vodnikov, povečanja impedance zanke in upada izolacijske upornosti. Na tak način se izognemo morebitnim napakam ali celo nesrečam pri uporabi električnih napeljav in naprav. Do napak namreč lahko pride zaradi pomanjkljivosti pri načrtovanju ali pa pri izvedbi električnih inštalacij.
  • meritve lan omrežja
  • meritve ozemljitev
  • meritve elektroinštalacij jakega toka
  • meritve elektroinštalacij šibkega toka
  • meritve strelovodnih naprav